Affaldsløsning

Hos Renovation Danmark følger vi ændringerne i lovgivningen, så I ikke behøver at gøre det. Det betyder, at vores anbefalinger til jeres affaldsløsning altid er forankret i gældende affaldsbekendtgørelse.

Den seneste affaldsbekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2021 og har til formål at arbejde for færre affaldsmængder til forbrænding, en klimaneutral affaldssektor i 2030, en mere cirkulær økonomi og et grønnere Danmark.

Hvad betyder det for jer og jeres virksomhed?

• I skal sortere minimum 12 affaldstyper med henblik på genanvendelse
• I skal til enhver tid kunne dokumentere detaljer vedr. jeres leverandør af affaldshåndtering, jeres affaldsmængder og jeres genanvendelsesformål

Hos Renovation Danmark hjælper vi jer med at opfylde kravene i affaldsbekendtgørelsen og yder jer den faglige sparring, der skal til for at I får den mest effektive affaldshåndtering.

Sådan får vi sammen det bedste ud af jeres affald.

Læs bekendtgørelsen her

De 12 affaldstyper

 • Madaffald
 • Papir
 • Pap
 • Plast (hård / blød)
 • Metal
 • Glas
 • Træ
 • Elektronik
 • Hård PVC
 • Mad- og drikkekartoner
 • Farligt affald (f.eks. batterier, emballage fra håndsprit, maling etc.)
 • Småt brændbart (restaffald)
 • Tekstiler (fra 2022)